Gerechtelijke procedure

Werd de minnelijke regeling volledig uitgeput, is het in uitzonderlijke gevallen aangewezen een gerechtelijke procedure te starten.

Uiteraard kan u zelf een advocaat inschakelen of u kan RECTUS N.V. de opdracht geven de procedure te laten opstarten en op te volgen.

Voordeel is dat u 1 aanspreekpunt heeft gedurende de ganse inningsprocedure.