Minnelijke regeling

De voorkeur wordt gegeven aan het nastreven van een minnelijke regeling.

Dit is niet alleen de snelste methode maar ook de meest rendabele.

Door onze jarenlange ervaring zijn wij er in geslaagd een formule uit te werken die ervoor zorgt dat ons slagingspercentage merkelijk hoger ligt dan bij eender welk ander incassokantoor, advocaat of deurwaarder!

Onze procedure regeling in der minne is allesomvattend. RECTUS N.V. zorgt voor een grondige aanpak en beperkt zich niet alleen tot de makkelijke dossiers.